Dostawa elementów opakowań transportowych - bębnów (hoboków) do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM

Numer sprawy: 
22/P/2019
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
11/12/2019

 Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM opakowań transportowych tj. bębnów (hoboków) z blachy stalowej do pakowania radiofarmaceutyków (bez transportu) z nadrukiem, spełniających wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i inne warunki, szczegółowo określone w specyfikacji technicznej.  Szczegółowa specyfikacja techniczna zamawianych opakowań zawarta jest w Załączniku A SIWZ. 

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.