Akcja honorowego oddawania krwi

Akcja honorowego oddawania krwi

W dniu 5 października 2020 roku została przeprowadzona kolejna akcja honorowego oddawania krwi. Krew można było oddawać w specjalnym, dostosowanym do tego celu autobusie Stacji Krwiodawstwa z Warszawy ul. Saska. 

Na tak piękny gest, jakim jest oddanie swojej krwi potrzebującym, zdecydowało się kilkudziesięciu pracowników NCBJ. Ośrodek Radioizotopów POLATOM składa serdeczne podziękowania wszystkim krwiodawcom, organizatorom i współorganizatorom za okazany dar serca.

 

Akcja honorowego oddawania krwi

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.