Informacja o tematyce

Do podstawowych zadań Pracowni Analiz Chromatograficznych należy:

Kontrola jakości substancji czynnych, radiofarmaceutyków i preparatów radiochemicznych dostępnymi metodami chromatograficznymi: HPLC, TLC, GC, IC, elektroforeza, chromatografia bibułowa oraz chromatografia ekstrakcyjna.

Do podstawowych zadań Pracowni Analiz Fizykochemicznych należy:

Kontrola jakości surowców, materiałów zadrukowanych i opakowaniowych, substancji czynnych stosowanych do wytwarzania zestawów scyntygraficznych, substancji czynnej radioaktywnej, radiofarmaceutyków i preparatów radiochemicznych.

Do podstawowych zadań Pracowni Badań Mikrobiologicznych i Kontroli Zestawów Scyntygraficznych należy:

Kontrola mikrobiologiczna w zakresie badania jałowości metodą filtracji membranowej, posiewu bezpośredniego, oznaczanie zawartości endotoksyn bakteryjnych metodą żelową, oznaczanie czystości mikrobiologicznej, badanie obciążenia mikrobiologicznego metodą filtracji membranowej, badanie żyzności pożywek, utrzymanie banku szczepów wzorcowych i in house.

Prowadzenie monitoringu mikrobiologicznego środowiska produkcyjnego i personelu.

Udział w walidacjach procesowych.

Prowadzenie badań stabilności zestawów scyntygraficznych

Kontrola jakości zestawów scyntygraficznych : oznaczanie zawartości cyny (II), zawartości substancji czynnej, czystości radiochemicznej, zawartości wody i pozostałe oznaczenia wynikające ze specyfikacji produktu.

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.