Oferta badawczo usługowa

Oferta badawczo usługowa

 

Pracownia Radiofarmaceutyków (BR):

- opracowanie metod znakowanie związków biologicznie aktywnych radionuklidami stosowanymi w medycynie nuklearnej,

- badania fizyko-chemiczne i radioanalityczne związków znakowanych izotopami promieniotwórczymi,

- badania biodystrybucji i farmakokinetyki radiofarmaceutyków i preparatów radioizotopowych na zwierzętach doświadczalnych (myszy, szczury).

- badania in vitro na liniach komórkowych

 

Pracownia Źródeł Promieniotwórczych (BZ):

- wytwarzanie nowych typów zamkniętych źródeł promieniotwórczych o konstrukcji uzgodnionej z klientem,

- wykonywanie badań klasyfikacyjnych zamkniętych źródeł promieniotwórczych (badania odporności źródeł na temperaturę, ciśnienie, uderzenie, wibrację i przebicie) oraz badań materiału w postaci specjalnej (zgodnie z wymaganiami transportu dla zamkniętych źródeł promieniotwórczych) wg normy ISO2919.

 

Pracownia Substancji Czynnych (BS):

- synteza chemiczna

- analiza HPLC z detekcję refraktometryczną oraz radiometryczną

 

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.