Wzmocnienie stropu w budynku Nr 24 pod nową linię produkcyjną w pomieszczeniach Nr 13D; 14D; 15D.

Numer sprawy: 
01/P/2014
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
21/03/2014

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie do 30.06.2014 roku wzmocnienia stropu w pomieszczeniach Nr 13D; 14D i 15D budynku Nr 24 NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM zgodnie z załaczonym do SIWZ projektem budowlanym oraz przedmiarem robót.


 

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.