PoltechColloid, 0,17 mg

Specyfikacja
Expiration: 

Okres ważności zestawu wynosi 1 rok.

Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 4 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25OC.

Storage: 

Przechowywać w lodówce (2OC – 8OC).

W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35OC.

Data ważności jest podana na opakowaniu.

Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 4 godziny w temperaturze poniżej 25OC, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Pharmaceutical form: 

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

Active substance: 

Jedna fiolka zawiera:

Cyny(II) chlorek dwuwodny 0,17 mg.

Zestaw nie zawiera radionuklidu.

Excipients: 

Sodu fluorek

Powidon

Azot

Package: 

Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem

i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku zawierającym

3 fiolki lub 6 fiolek

Indications: 

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Roztwór cyny koloidalnej z technetem (99mTc) stosowany jest w diagnostyce scyntygraficznej układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby i śledziony.

Załączniki: 
Files
	
	
  

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.