PoltechMIBI, 1 mg

Specyfikacja
Expiration: 

Zestaw – 1 rok.

Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu, 99mTc-MIBI może być używany do 12 godzin, jeżeli jest przechowywany

w temperaturze poniżej 25OC.

Storage: 

Przechowywać w lodówce (2OC – 8OC).

Podczas transportu (nie dłużej niż 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35OC.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Pharmaceutical form: 

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego.

Active substance: 

Jedna fiolka zawiera:

1,0 mg [tetra(2-metoksy-2-metylopropylo-1-izonitrylo)]-tetrafluoroboranu miedzi (I).

Radionuklid nie wchodzi w skład zestawu.

Excipients: 

Cyny (II) chlorek dwuwodny

L-cysteiny chlorowodorek jednowodny

Sodu cytrynian dwuwodny

D-mannitol

Package: 

Fiolka o pojemności 10 ml ze szkła typu I, zamknięta gumowym korkiem i kapslem aluminiowym.

Fiolki pakowane są w tekturowe pudełka.

Dostępne są opakowania zawierające 3 lub 6 fiolek.

Indications: 

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Przeznaczony do wstrzyknięć dożylnych po wyznakowaniu nadtechnecjanem (99mTc) sodu. Scyntygrafia z zastosowaniem PoltechMIBI jest wykorzystywana:

- w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.

- w diagnostyce i lokalizacji zawału mięśnia sercowego.

- do oceny całkowitej frakcji wyrzutowej komory i (lub) regionalnej kurczliwości mięśnia sercowego

  w badaniu techniką pierwszego przejścia.

- w diagnostyce nowotworów złośliwych u pacjentek z podejrzeniem raka sutka

  i  niejednoznacznym wynikiem mammografii lub wyczuwalnym guzem sutka i ujemnym

  lub niejednoznacznym wynikiem mammografii.

- w diagnostyce pacjentów z nawracającą lub utrzymującą się nadczynnością przytarczyc.

Załączniki: 
Files
	
	
  

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.