PoltechRBC, 13,40 mg

Specyfikacja
Expiration: 

Okres ważności zestawu wynosi 1 rok.

Po rozpuszczeniu w roztworze soli fizjologicznej, produkt może być używany do 3 godzin, jeśli jest przechowywany w temperaturze poniżej 25OC.

Storage: 

Przechowywać w lodówce (2OC – 8OC).

Podczas transportu (nie dłużej niż 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35OC.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Pharmaceutical form: 

Liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Active substance: 

Jedna fiolka zawiera:

sodu pirofosforan dziesięciowodny 13,40 mg

Radionuklid nie wchodzi w skład zestawu.

Excipients: 

Cyny(II) chlorek dwuwodny 4,3 mg

Azot

Package: 

Fiolka ze szkła, o pojemności 10 ml, zamknięta korkiem gumowym i kapslem aluminiowym.

Fiolki pakowane są w tekturowe pudełka. Dostępne są opakowania zawierające 3 lub 6 fiolek.

Indications: 

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Produkt stosowany jest w następujących wskazaniach:

● scyntygrafia puli krwi z zastosowaniem erytrocytów znakowanych metodą in vivo, in vitro

    lub in vivo/in vitro, wykorzystywana do:

● angiokardioscyntygrafii pozwalającej na:

- badania frakcji wyrzutowej komór serca,

- badania całkowitej i odcinkowej ruchomości ścian mięśnia sercowego,

- parametrycznej analizy fazowej kurczliwości mięśnia sercowego,

● obrazowania perfuzji narządowej oraz malPostaćacji naczyniowych,

● diagnostyki i lokalizacji miejsca krwawienia z przewodu pokarmowego.

- Badanie objętości krwi.

- Scyntygrafia śledziony.

Załączniki: 
Files
	
	
  

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.