Iterb-169

Specyfikacja
Half life: 

32 dni

Specification: 

Specyfikacja    Podwójna kapsuła tytanowa spawana łukiem elektrycznym w atmosferze argonu zawiera izotop w postaci sprasowanej kształtki tlenku iterbu.

Wymiary części aktywnej:
1x1mm (cylinder); 1,4x1,4mm (cylinder); 0,8mm (kula); 1,0mm (kula)
Kapsuła typ YA o wymiarach 5x8mm, materiał kapsuły - tytan


Zastosowanie: gamma-radiografia
Zalecany czas pracy: 6 miesięcy

Range of activity: 

Max: 12 Ci

ISO classification: 

C 64444

Zdjęcia: 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Product photos
	
	
  

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.