Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dostawa sprzętu GSM i aplikacji ....–2 części.

Numer sprawy: 
24/P/2014
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
12/09/2014

Przedmiotem niniejszego zamówienia świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dostawa sprzętu GSM i aplikacji do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM. Zamówienie podzielone jest na 2 niżej wymienione części, z których każda stanowi odrębne zamówienie:Część Nr 1  -   Świadczenie usług telekomunikacyjnych   Część Nr 2  -   Dostawa sprzętu GSM i aplikacji

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.