Remont w budynkach NCBJ OR POLATOM – 2 części.

Numer sprawy: 
35/P/2014
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
30/10/2014

Przedmiotem zamówienia jest remont kotłowni w budynku Nr 24A oraz wymiana okien w budynkach 29c i 29B i drzwi w budynku 29B, zgodnie z  przedmiarami i  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Zamówienie składa sie z dwóch części:Część Nr 1  Remont kotłowni  w budynku Nr 24BCzęść Nr 2  Wymiana okien w budynku Nr 29c i 29B oraz drzwi w budynku 29BSzczegółowe opisy stanowią załączniki:Dla Części Nr 1  - Załącznik A do  SIWZ – Przedmiary    Dla Części Nr 2  - Załącznik B do  SIWZ – Przedmiary                                                                                 

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.