Dostawa mechanicznych manipulatorów powielających do OR POLATOM.

Numer sprawy: 
36/P/2014
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
31/10/2014

Opis przedmiotu zamówienia:Wykonawca dostarczy: 1) 2 sztuki mechanicznych manipulatorów powielających do komory nr 1 i nr 2 dla Zespołu Komór Gorących do produkcji I-131 w pomieszczeniach 13- 15D,2) montaż, 3) uruchomienie, 4) komplet części zamiennych na dwuletni okres eksploatacji wraz z wykazem elementów krytycznych,5) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim w 3 egzemplarzach, 6) komplet oryginalnej dokumentacji technicznej oraz w języku polskim.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik A do SIWZ.

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.