Wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres 3 lat materiałów zadrukowanych i opakowań kartonowych dla produktów - 4 cz.

Numer sprawy: 
31/P/2014
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
06/11/2014

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres trzech lat do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM materiałów zadrukowanych i opakowań kartonowych dla produktów Zamawiającego. Zamówienie składa się z czterech niżej wymienionych części: Część Nr 1 – Opakowania transportowe kartonoweCzęść Nr 2 – Opakowania transportowe kartonowe zadrukowaneCzęść Nr 3 – Opakowania produkcyjne kartonowe zadrukowaneCzęść Nr 4 – Etykiety na opakowania

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.