Wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres 3 lat opakowań produkcyjnych kartonowych zadrukowanych dla produktów Zamawiającego .

Numer sprawy: 
37/P/2014
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
09/12/2014

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres trzech lat do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM opakowań produkcyjnych kartonowych zadrukowanych dla produktów Zamawiającego. Parametry materiału, z którego opakowania mają być wykonane, ich wymiary oraz sposób wykonania wraz z wizualizacją a także zatwierdzone wzory nadruków i sposób ich nanoszenia  opisano w Załączniku C do SIWZ.  

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.