Design, performance, installation and commissioning of technological line for molybdenum - technetium generators production for the Radioisotope Center POLATOM, National Center for Nuclear Research.

Numer sprawy: 
01/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
28/01/2015

  Nazwa zadania:Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie linii technologicznej do produkcji generatorów molibdenowo – technetowych dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest  zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz uruchomienie w siedzibie Zamawiającego kompletnej (wyposażonej w zautomatyzowane urządzenia procesowe, układy pomiarowe, systemy monitoringu, wentylacji i inne niezbędne systemy) linii technologicznej do produkcji generatorów molibdenowo – technetowych (Mo/Tc), zwanej dalej linią technologiczną. W ramach zamówienia, Wykonawca zaprojektuje i wykona w pomieszczeniach laboratorium kontroli jakości Zamawiającego, stanowisko do końcowej kontroli jakości produkowanych generatorów.         

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.