Dostawa pojemników osłonnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie dostaw sukcesywnych w okresie trzech lat - 12 części.

Numer sprawy: 
05/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
30/04/2015

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - ołowianych pojemników osłonnych do produktów radioaktywnych Zamawiającego, zwanych w dalszej części SIWZ pojemnikami.Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w systemie dostaw sukcesywnych w okresie trzech lat od daty podpisania umowy. Zamówienie składa się z 12 niżej wymienionych części, z których każda obejmuje dostawę pojemników jednego typu.Część Nr 1    - Dostawa pojemników P-  5 w ilości łącznej       3 000 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 2    - Dostawa pojemników P-10 w ilości łącznej          600 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 3    - Dostawa pojemników P-20 w ilości łącznej       1 100 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 4    - Dostawa pojemników P-30 w ilości łącznej       3 200 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 5    - Dostawa pojemników P-50 w ilości łącznej       1 300 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 6    - Dostawa pojemników P-60 w ilości łącznej       6 000 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 7    - Dostawa pojemników P-15KN w ilości łącznej 5 000 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 8    - Dostawa pojemników P-25KN w ilości łącznej 8 000 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 9    - Dostawa pojemników P-20SR w ilości łącznej     200 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 10 - Dostawa pojemników P-32KN w ilości łącznej     900 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 11 - Dostawa pojemników TULEJE  w ilości łącznej     700 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 12 - Dostawa pojemników Ø 120     w ilości łącznej 3 000 szt. w okresie trzech lat

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.