Remont dachów na budynku Nr 24C, D i G oraz remont murków oporowych i przebudowa ogrodzenia wewnętrznego wraz z utwardzeniem terenu – 3 części.

Numer sprawy: 
03/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
13/05/2015

Przedmiotem zamówienia jest remont dachów na budynku Nr 24 C, D i Goraz remont murków oporowych i przebudowa ogrodzenia wewnętrznego wraz zutwardzeniem terenu zgodnie z  przedmiarami i  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.    Część Nr 1:   Remont dachu na budynku Nr 24 CCzęść Nr 2:   Remont dachu na budynku Nr 24 D i GCzęść Nr 3:   Remont murków oporowych i przebudowa ogrodzenia wewnętrznego wraz                        z utwardzeniem terenu Szczegółowe opisy poszczególnych części stanowią załączniki: Dla Części Nr 1  - Załącznik A do SIWZ - Przedmiary    Dla Części Nr 2  - Załącznik B do SIWZ - PrzedmiaryP                                                                           Dla Części Nr 3  - Załącznik C do SIWZ – Przedmiary                                                                                                                                                

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.