DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH do NCBJ OŚRODKA RADIOIZOTOPÓW POLATOM – 5 CZĘŚCI

Numer sprawy: 
04/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
07/08/2015

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM następujących, fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych: Część Nr 1 - Dygestoria radiochemiczne - 3 szt.Część Nr 2 - Dygestoria radiochemiczne - 4 szt.Część Nr 3 - Generator wodoru do GC - 1 szt.Część Nr 4 - Detektor  radiometryczny (skaner) do cienkowarstwowej chromatografii bibułowej   TLC) z sondą do pomiaru izotopów beta promieniotwórczych  - 1 szt.Część Nr 5 - Wielokanałowy analizator widma z cyfrowym procesorem DSP oraz oprogramowanie      do obsługi detektora HPGe i analizy widma gamma - 1 szt.

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.