Dostawa kompletów igieł do generatorów izotopowych

Numer sprawy: 
11/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
17/08/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie partiami do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w okresie: od dnia podpisania umowy do 30.06.2017r 20 000 (słownie: dwadzieścia tysiecy)kompletów igieł do generatorów izotopowych, spełniających wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i warunki określone szczegółowo w Specyfikacji technicznej - Załącznik A.

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.