Awards

Nagrody i wyróżnienia

 

· Na 51. Targach Wynalazczości, Badań Naukowych Nowych Technologii
EUREKA 2002, w Brukseli, Ośrodek otrzymał złoty medal z wyróżnieniem jury oraz prestiżową nagrodę, puchar Wicepremiera Belgii i Ministra Spraw Zagranicznych za nowatorskie rozwiązanie konstrukcji aplikatora oftalmicznego – „Bezziarnowy aplikator oftalmiczny jodu-125 do brachyterapii nowotworów gałki ocznej”.

 

· W 2003 r. na 52. Targach Ośrodek otrzymał srebrny medal za : „Sposób wydzielania oczyszczania beznośnikowego itru-90 z roztworu strontu-90 metodą chromatografii ekstrakcyjnej”.
Autorzy obydwu rozwiązań otrzymali również Dyplomy Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.

 

· W 2005 r. na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „INNOWACJE 2005”, w Gdańsku, w kategorii Medycyna i Biotechnologia Ośrodek otrzymał Srebrny Medal za „Farmaceutyczny zestaw peptydowy do izotopowej diagnostyki onkologicznej”.

 

· W 2005 r. w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości 2005” w kategorii Wyrób Przyszłości Ośrodek otrzymał Dyplom- Wyróżnienie za „Aplikator oftalmiczny z monolitycznym rdzeniem aktywnym do brachyterapii nowotworów gałki ocznej”. Warszawa, 21 grudnia 2005 r.

 

· W 2005 r. w programie badawczym nad innowacyjnością polskiej gospodarki, prowadzonym przez Polską Akademię Nauk, Ośrodek otrzymał Certyfikat Innowacyjności 2005, jako Laureat rankingu 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm. Warszawa, 13 grudnia 2005 r.

 

· W 2006 r. OBRI POLATOM uzyskał DYPLOM Ministerstwa Edukacji i Nauki, za projekt pod nazwą „Farmaceutyczny zestaw peptydowy do izotopowej diagnostyki onkologicznej”

 

· W 2006 r. w 105 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „CONCOURS – LEPINE”, Wynalazek Ośrodka Badawczo Rozwojowego Izotopów POLATOM „Generator Radionuklidowy 188W/188Re” uzyskał Złoty Medal.

 

· W 2006 roku nominacja do Złotego Medalu na Międzynarodowych Targach Poznańskich za
- „Generator radionuklidowy 188W/188Re”
- Aplikatory oftalmiczne 106Ru/125I z monolitycznym rdzeniem aktywnym
Innowacje-Technologie-Maszyny Polska, 19-22.06.2006, Poznań

 

· Brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowej Techniki i Produktów w Genewie 2007. „Ophthalmic applicators with monolithic active core for eye cancers brachytherapy”.

 

Za osiągnięcia w dziedzinie produkcji i eksportu, OBRI POLATOM otrzymał następujące wyróżnienia i nagrody:

 

· Specjalne wyróżnienie i tytuł Europejskiej Firmy 2002 za najbardziej zaawansowane technologicznie produkty w konkursie dla małych i średnich przedsiębiorstw, zorganizowanym pod honorowym patronatem minister ds. europejskich, prof. Danuty Hübner, przez redakcję Businessman Magazine i Raiffeisen Bank Polska S.A.,

 

· Srebrny medal na 52 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych Nowych Technologii EUREKA 2003 za: „Sposób wydzielania i oczyszczania beznośnikowego Itru-90 z roztworu Strontu-90 metodą chromatografii ekstrakcyjnej”.
Autorzy: Cz. Deptała, A. Markiewicz, W. Polak

 

· Dyplom Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych za projekt pod nazwą „Sposób wydzielania i oczyszczania beznośnikowego itru-90 z roztworu strontu-90 metodą chromatografii ekstrakcyjnej” w 2003 r.

 

· Statuetkę i tytuł „ INDYWIDUALNOŚĆ RYNKU-MERKURY 2003” w kategorii produkt i usługi za aplikatory oftalmiczne służące do zachowawczego leczenia nowotworówwewnątrzgałkowych; jest to doroczna nagroda przyznawana przez kapitułę konkursu z wyboru czytelników „Rynków Zagranicznych”

 
· Nagrodę Gazele Biznesu 2002 oraz Gazele Biznesu 2003, przyznaną przez dziennik „Puls Biznesu” potwierdzającą przynależność Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów POLATOM do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm i otrzymał tytuł „Europejskiej Firmy Eksportowej

2003 r.”

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.