Innovative Economy

W ramach PO Innowacyjna Gospodarka, w Ośrodku Radioizotopów Instytutu Energii Atomowej POLATOM rozpoczęto w 2010 r. realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 

250-innowacyjna_gospodarka 

250-ue-efrr 

 

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

 

· działanie 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

 

Projekt: „Uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji zestawów do obrazowania molekularnego”

 

      Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wybudowanie na terenie Ośrodka Radioizotopów Instytutu Energii Atomowej POLATOM nowego wydziału produkcji jałowych liofilizatorów do sporządzania roztworów do wstrzykiwań – podstawowych składników radiofarmaceutyków do scyntygrafii narządowej i obrazowania molekularnego. Wydział wyposażony zostanie w nowoczesne zautomatyzowane ciągi technologiczne według autorskiego projektu pracowników Ośrodka. Głównym elementem nowego wydziału będzie clean-room, wyodrębniona część pomieszczeń do wykonywania operacji krytycznych z punktu widzenia czystości i jakości farmaceutycznej, spełniająca wymagania Prawa Farmaceutycznego i Dobrej Praktyki Wytwarzania. W nowo wybudowanym obiekcie produkowane będą innowacyjne radiofarmaceutyki do diagnozowania ognisk zapalnych oraz diagnostyki i terapii nowotworowej, wykorzystujące jako substancję czynną cząsteczki i peptydy wykazujące aktywność biologiczną. Substancje czynne zmodyfikowane przez zastosowanie nowatorskich metod znakowania izotopami promieniotwórczymi zachowują swą aktywną wewnętrzną strukturę, a w konsekwencji  zdolność rozpoznawania zmian chorobowych.

Szczegółowe informacje o projekcie – tel.: 22 718 07 05; 22 718 07 10

 


 

   200-flaga ue  POJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ                                             

    Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

                     250-innowacyjna_gospodarka250-ue-efrr                                                                                       

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

 

· działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych

· działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

 

Projekt: „Badania i wdrożenie do produkcji izotopów do terapii guzów neuroendokrynnych”

 

                Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (działanie 1.4) nad opracowaniem technologii produkcji nowych preparatów promieniotwórczych chlorku itru-90 (90Y) i chlorku lutetu-177 (177Lu) jako prekursorów do otrzymywania radiofarmacutyków do terapii guzów neuroendokrynnych oraz stworzeniu warunków technicznych do ich wytwarzania (działanie 4.1). Prekursory  90Y i 177Lu  stanowić będą  radioaktywny komponent substancji czynnej nowych radiofarmaceutyków skutecznych w leczeniu wielu schorzeń, głównie w onkologii.  

             Uruchomienie w kraju wytwarzania takiej klasy preparatów umożliwi wprowadzenie

i upowszechnienie nowej formy  wewnętrznej radioterapii schorzeń nowotworowych nie poddających się  innym sposobom leczenia.

Szczegółowe informacje o projekcie – tel.: 22 718 07 05; 22 718 07 10

 

 

200-flaga ue  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ                                                                   

  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.