Employees

Administracja i Zamówienia Publiczne

Waldemar Woźniak
+48 22 273 1710
+48 22 718 0350

Bezpieczeństwo i Ochrona Radiologiczna

Jerzy Wojnarowicz
+48 22 273 1777
+48 22 718 0350

Biuro Obsługi Klienta

Małgorzata Kozielska
+48 227180815
+48 227797381

Export

Marta Bettin
+48 22 273 1818
+48 22 779 7381

Hurtownia Farmaceutyczna

Marek Matuszewski
+48 22 273 1819
+48 22 273 1819

IT

Paweł Kulicki
+48 22 273 1888
+48 22 718 0350

Kadry

Katarzyna Rudnicka
+48 22 273 1773
+48 22 718 0350

Księgowość

Maria Kowalska
+48 22 273 1766
+48 22 718 0350

Laboratorium Wzorów Radioaktywności

Tomasz Dziel
+48 22 273 1940
+48 227 18 0350

Logistyka

Elżbieta Smolak
+48 22 273 1759
+48 22 273 1759

Marketing

Iliana Chwalińska
+48 22 718 0804
+48 22 779 7381

Sekretariat Handlowy

Katarzyna Straś
+48 22 779 7381

Zakład Badawczy

Piotr Garnuszek
+48 22 273 1910
+48 22 718 0350

Źródła Zamknięte i Urządzenia Izotopowe

Krzysztof Pleskot
+48 22 718 0802
+48227797381

Products

Our product range includes radiopharmaceuticals, radiochemicals, radioactivity standards and sealed radiation sources. We offer a broad selection of services and workshops, and training.

About Us

National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM is manufacturer and distributor of the isotopic goods applied in medicine, research and development, industry and environment protection.

Certificates

The high professionalism of our company has been confirmed by a number of certificates including GMP for radiopharmaceutical production.