Produkty

Źródła zamknięte

Odczynniki radiochemiczne

Generatory radionuklidowe

Prekursory do znakowania

Produkty sterylne i wolne od endotoksyn

Zestawy scyntygraficzne do przygotowania radiofarmaceutyków

Radiofarmaceutyki do diagnostyki i terapii

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty