Do podstawowych zadań Laboratorium Kontroli Jakości należy:

  • kontrola jakości materiałów wyjściowych, materiałów zadrukowanych, opakowań, produktów pośrednich i produktów gotowych zgodnie z wymaganiami specyfikacji, 
  • kontrola warunków wytwarzania radiofarmaceutyków zgodnie z wymaganiami GMP, 
  • walidacja stosowanych metod analitycznych nadzór nad próbami referencyjnymi i archiwalnymi prowadzenie prac rozwojowych w zakresie analizy chemicznej, mikrobiologicznej i radiochemicznej materiałów promieniotwórczych, 
  • opracowanie dokumentacji systemu jakości OR POLATOM zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Zadania te realizowane są w trzech pracowniach tworzących Laboratorium Kontroli Jakości:

  1. Pracownia Analiz Chromatograficznych (DA-1).
  2. Pracownia Analiz Fizykochemicznych (DA-2).
  3. Pracownia Badań Mikrobiologicznych i Kontroli Zestawów Scyntygraficznych (DA-3).

Jakość:

Praca Laboratorium Kontroli Jakości jest organizowana zgodnie z wymaganiami GMP i normą ISO 9001.

Kadra:

Laboratorium dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników. Kwalifikacje pracowników spełniają wymagania związane z zakresem działania Laboratorium.

Potwierdzenie kompetencji:

Kompetencje Laboratorium potwierdzają audyty PCBC systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO9001, [IS1] inspekcje GIF, audyty odbiorców zagranicznych, udział w badaniach międzylaboratoryjnych m.in. w zakresie oznaczania czystości radiochemicznej oraz oznaczania zawartości endotoksyn bakteryjnych.

Kontakt:

Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości: tel. 22 718 07 50

Sekretariat Laboratorium Kontroli Jakości: tel. 22 718 07 83; fax 22 718 07 44

Pracownia Analiz Chromatograficznych (DA-1):

tel. 22 718 09 29

Pracownia Analiz Fizykochemicznych (DA-2):

tel. 22 718 07 97

Pracownia Badań Mikrobiologicznych i Kontroli Zestawów Scyntygraficznych (DA-3):

tel. 22 718 07 50