Do podstawowych zadań Pracowni Analiz Chromatograficznych należy:

Kontrola jakości substancji czynnych, radiofarmaceutyków i preparatów radiochemicznych dostępnymi metodami chromatograficznymi: HPLC, TLC, GC, IC, elektroforeza, chromatografia bibułowa oraz chromatografia ekstrakcyjna.

Do podstawowych zadań Pracowni Analiz Fizykochemicznych należy:

Kontrola jakości surowców, materiałów zadrukowanych i opakowaniowych, substancji czynnych stosowanych do wytwarzania zestawów scyntygraficznych, substancji czynnej radioaktywnej, radiofarmaceutyków i preparatów radiochemicznych.

Do podstawowych zadań Pracowni Badań Mikrobiologicznych i Kontroli Zestawów Scyntygraficznych należy:

Kontrola mikrobiologiczna w zakresie badania jałowości metodą filtracji membranowej, posiewu bezpośredniego, oznaczanie zawartości endotoksyn bakteryjnych metodą żelową, oznaczanie czystości mikrobiologicznej, badanie obciążenia mikrobiologicznego metodą filtracji membranowej, badanie żyzności pożywek, utrzymanie banku szczepów wzorcowych i in house.

Prowadzenie monitoringu mikrobiologicznego środowiska produkcyjnego i personelu.

Udział w walidacjach procesowych.

Prowadzenie badań stabilności zestawów scyntygraficznych

Kontrola jakości zestawów scyntygraficznych : oznaczanie zawartości cyny (II), zawartości substancji czynnej, czystości radiochemicznej, zawartości wody i pozostałe oznaczenia wynikające ze specyfikacji produktu.