Możliwość wykonania analiz w zakresie objętym działalnością laboratorium dla zleceniodawców zewnętrznych.

Kontakt:

Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości: tel. 22 718-07-50;

Sekretariat Laboratorium Kontroli Jakości: tel. 22 718-07-83; fax 22 718-07-44

Pracownia Analiz Chromatograficznych (DA-1):

tel. 22 718-09-29; 

Pracownia Analiz Fizykochemicznych (DA-2):

tel. 22 718-07-97; 

Pracownia Badań Mikrobiologicznych i Kontroli Zestawów Scyntygraficznych (DA-3):

tel. 22 718-07-50;