Laboratorium Wzorców Radioaktywności dysponuje wyposażeniem technicznym i metodami pomiarowymi, umożliwiającymi pomiar aktywności promieniotwórczej i czystości radionuklidowej substancji promieniotwórczych oraz pomiar natężenia emisji powierzchniowej.

Nr układu pomiarowegoNazwa układu pomiarowego
1Układ potrójno – podwójnych koincydencji TDK
2Układ 4π(LS)-γ koincydencji i antykoincydencji
3Układ X-γ koincydencji
4Licznik ciekłoscyntylacyjny α/β Tri-Carb 2910 TR
5Licznik ciekłoscyntylacyjny α/β Wallac 1411
6Gazowy licznik proporcjonalny 2π
7Gazowy licznik proporcjonalny 4π
8Zestaw liczników scyntylacyjnych z kryształami NaI(Tl)
9Zestaw komór jonizacyjnych 4π
10Zestaw układów spektrometrycznych z detektorami HPGe
11Miernik mocy dawki MAD-2000

Unikalne w skali kraju układy nr 1, 2 i 3 oraz grupa bezwzględnych metod pomiarowych, stanowią elementy Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwóczej Radionuklidów. Aktywność promieniotwórcza radionuklidów wyznaczana względnymi metodami pomiarowymi jest odnoszona do Państwowego Wzorca w nieprzerwanym łańcuchu porównań. Specjalistyczne układy i metody pomiarowe, oraz dodatkowe wyposażenie laboratoryjne takie jak wagi analityczne i mikroanalityczne, umożliwiają LWR wytwarzanie wzorcowych roztworów i źródeł promieniotwórczych różnych typów.

Licznik ciekłoscyntylacyjny α/β Tri-Carb 2910 TR

Zestaw spektrometrów γ z detektorami HPGe