PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

 PROJEKTY  ZREALIZOWANE

  1. Badania in vitro i in vivo wpływu radiometali na zdolność obrazowania receptorów CCK2R przez znakowane analogi gastryny
  2. Alternatywne metody produkcji technetu-99m
  3. Metrologia promieniowania jonizującego w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi
  4. Metrologia promieniowania jonizującego w przemyśle metalurgicznym
  5. Badania i wdrożenie do produkcji izotopów do terapii guzów neuroendokrynnych
  6. Uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji zestawów do obrazowania molekularnego
  7. Utrzymanie Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności promieniotwórczej Radionuklidów oraz systemu zapewnienia jakości wzorcowań – 2013
  8. Utrzymanie Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności promieniotwórczej Radionuklidów oraz systemu zapewnienia jakości wzorcowań – 2014
  9. Utrzymanie Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów oraz systemu zapewnienia jakości wykonywanych wzorcowań – 2015
  10. Utrzymanie Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów oraz systemu zapewnienia jakości wykonywanych wzorcowań – 2016

Projekty (współ)realizowane przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych