Podstawowe zadania Zakładu Badawczego:

W Zakładzie Badawczym (DB) prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze wykorzystania technik jądrowych w różnych dziedzinach nauki. W szczególności są to badania dotyczące: otrzymywania radionuklidów w reaktorze Maria, opracowania technologii otrzymywania radionuklidów w cyklotronach, opracowania metod otrzymywania nowych znaczników do diagnostyki i terapii izotopowej w oparciu o biologicznie czynne nośniki takie jak peptydy i przeciwciała monoklonalne, opracowania metod syntezy znaczników do diagnostyki PET, projektowania znaczników wielofunkcyjnych z wykorzystaniem nanocząstek, opracowania metod analitycznych oraz biologicznych umożliwiających ocenę jakości i potencjalnej skuteczności leczniczej opracowywanych nowych leków izotopowych. Zakład Badawczy bierze czynny udział w opracowaniu dokumentacji rejestracyjnej dla produktów radiofarmaceutycznych i opracowuje dokumentację badanych produktów leczniczych (IMP) na potrzeby badań klinicznych opracowanych w zakładzie innowacyjnych radiofarmaceutyków.

Struktura zakładu:

W skład DB wchodzą 4 pracownie: Pracownia Radiofarmaceutyków (BR), Pracownia Radionuklidów (BZ), Pracownia Substancji Czynnych (BS) oraz Pracownia Badań Przedklinicznych (BP).

Personel:

Personel Zakładu Badawczego to blisko 30 wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu Chemii, Fizyki, Biologii, Farmacji oraz Weterynarii. Kompetencje personelu zapewnione są poprzez ciągłe doskonalenie oraz współprace z ośrodkami naukowymi i MŚP w Europie i na całym świecie. Dorobek naukowy potwierdzony jest licznymi publikacjami w uznanych czasopismach naukowych.

Kontakt:

Kierownik Zakładu Badawczego (DB):

telefon: (22) 273 1910

Kierownik Pracowni Radiofarmaceutyków (BR):

telefon: (22) 273 1911

Kierownik Pracowni Radionuklidów (BZ):

telefon: (22) 273 1901

Kierownik Pracowni Substancji Czynnych (BS):

telefon: (22) 273 1917

Kierownik Sekcji Badań Przedklinicznych (BP)

telefon: (22) 273 1926