Tematyka Zakładu Badawczego

  (1) Prace rozwojowe w zakresie opracowania technologii wytwarzania radiofarmaceutyków i źródeł do brachyterapii, (2) Badania nad nowymi  preparatami do celowanej diagnostyki i terapii izotopowej

 Tematyka badawcza zespołu obejmuje badania podstawowe i badania rozwojowe w obszarze wykorzystania technik jądrowych w różnych dziedzinach nauki. W szczególności są to badania dotyczące możliwości otrzymywania radionuklidów do zastosowań terapeutycznych o wysokiej aktywności właściwej, wytwarzanych w wyniku napromieniania neutronami reaktorze Maria bezpośrednio lub przy zastosowaniu technik rozdzielczych, technologie otrzymywania radionuklidów w cyklotronach, opracowanie metod otrzymywania nowych znaczników do diagnostyki i terapii izotopowej w oparciu o biologicznie czynne nośniki takie jak peptydy i przeciwciała monoklonalne, opracowywanie metod syntezy znaczników do diagnostyki w technice PET, projektowanie znaczników wielofunkcyjnych z wykorzystaniem nanocząstek, opracowywanie metod analitycznych oraz biologicznych umożliwiających prawidłową ocenę skuteczności leczniczej opracowywanych nowych leków izotopowych.

Znaczną część badań stanowią prace wdrożeniowe , których celem jest opracowanie dokumentacji dla nowych technologii w celu uzyskania dla nich stosownych dopuszczeń zgodnie z przepisami prawa np. opracowywanie dokumentacji rejestracyjnej dla nowych leków izotopowych.