Pracownia Radiofarmaceutyków (BR):

– opracowanie metod znakowanie związków biologicznie aktywnych radionuklidami stosowanymi w medycynie nuklearnej,

– badania fizyko-chemiczne i radioanalityczne związków znakowanych izotopami promieniotwórczymi,

– badania biodystrybucji i farmakokinetyki radiofarmaceutyków i preparatów radioizotopowych na zwierzętach doświadczalnych (myszy, szczury).

– badania in vitro na liniach komórkowych

Pracownia Źródeł Promieniotwórczych (BZ):

– wytwarzanie nowych typów zamkniętych źródeł promieniotwórczych o konstrukcji uzgodnionej z klientem,

– wykonywanie badań klasyfikacyjnych zamkniętych źródeł promieniotwórczych (badania odporności źródeł na temperaturę, ciśnienie, uderzenie, wibrację i przebicie) oraz badań materiału w postaci specjalnej (zgodnie z wymaganiami transportu dla zamkniętych źródeł promieniotwórczych) wg normy ISO2919.

Pracownia Substancji Czynnych (BS):

– synteza chemiczna

– analiza HPLC z detekcję refraktometryczną oraz radiometryczną