Pracownia Radiofarmaceutyków (BR)
Analizator wielkości cząstek, potencjału zeta i masy cząsteczkowej Zetasizer Nano ZS

Analizator wykorzystuje technologia pomiaru NIBS® (Non-Invasive Back Scattering) obniżającą próg oznaczania wielkości cząstek do 0,6 nm. Umożliwia pomiar próbek o dużych stężeniach (40 %v) jak i silnie rozcieńczonych (0,00001 %v). Możliwy pomiar próbki o objętości od 1 mL. Analizator przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań: farmacja, przemysł spożywczy, nanotechnologia, biotechnologia, badania białek, polimerów, stabilności emulsji.

Analizator całkowitego węgla organicznego i nieorganicznego (TOC i IC) Siebers 900.

Analizator przeznaczony do  badań jakości wody PW (Purified Water) i WFI (Water for Injection). Przeznaczony szczególnie dla farmacji i mikroelektroniki, jak również dla energetyki i instalacji uzdatniania wody. Spełnia wymogi farmakopei europejskiej EP i amerykańskiej USP. Umożliwia również pomiar próbek kwaśnych i zasadowych po ich zobojętnieniu i rozcieńczeniu do uzyskania odpowiedniego poziomu przewodnictwa.

Podstawowe parametry techniczne:

Zakres pomiarowy: 0,03 ppb ÷ 50 ppm

Precyzja: < 1% RSD

Minimalna objętość próbki  – ok. 20 mL%

Czas analizy: ok. 12 minut

Temperatura próbki: 1 ÷ 95°C

Piec do syntezy mikrofalowej Biotage Initiator

Zakres temperatury pracy: 40-250oC

Moc grzania: 350 – 450 W

Dokładność nastawy temperatury: ± 5oC

Szybkość grzania : ok. 3oC/sek

Zakres ciśnienia pracy: do 2 MPa

Objętość roztworu: od 0,2 do 20 mL

Liofilizator laboratoryjny CHRIST 1-4 LSC ALPHA
Przeznaczony do prowadzenia liofilizacji w skali laboratoryjnej. Umożliwia opracowanie optymalnych warunków liofilizacji jak również przygotowanie małych partii liofilizatów. Maksymalna objętość roztworu poddawanego liofilizacji ok. 1000 mL. Możliwa liofilizacji w fiolkach o pojemności od 3 do 30 mL oraz w kolbkach szklanych ze szlifem.

 Pracownia Źródeł Promieniotwórczych (BZ)

  • Analizator elektrochemiczny ATLAS 0531EU 
  • Spawarka laserowa  – CTL 1508 50W 
  • Piec wysokotemperaturowy (1800°C) do pracy w atmosferach redukującej (H) oraz osłonnej (Ar) – Carbolite
  • Pompa turbomolekularna – PFEIFER VACUUM DCU
  • Mikroskop metalograficzny – Nikon MA100 z kamerą
  • Szlifierko-polerka do wykonywania zgładów metalograficznych – Presi Minitech 233
  • Helowy wykrywacz nieszczelności – Varian 938-41
  • Stanowisko do wykonywania badania odporności zamkniętych źródeł promieniotwórczych na wibracje – Labworks Inc.  (Sine Servo Controller sc – 121, Power Amplifier pa – 141)
  • Komory ciśnieniowe do badania odporności zamkniętych źródeł promieniotwórczych na wysokie (170 MPa) oraz niskie (25 kPa) ciśnienie
  • Stanowisko do badania odporności zamkniętych źródeł promieniotwórczych na uderzenie i przebicie