Publikacje


Liczba publikacji: 172
sortuj wg: rok publikacji | nazwa czasopisma | data modyfikacji w bazie

Manufacturing and characterization of molybdenum pellets used as targets for 99mTc production in cyclotron.


I. Cieszykowska, ... , T. Janiak, T. Barcikowski, M. Mielcarski, R. Mikołajczak, M. Barlak, Ł. Kurpaska, ... et al.
Appl. Radiat. Isot. Vol. 124 (2017) 124-131

Realisation of radionuclides activity unit using the liquid scintillation counting (LSC) - Odtwarzanie jednostki aktywności radionuklidów za pomocą techniki ciekłych scyntylatorów (LSC)


R. Broda, T. Dziel, A. Listkowska, T. Ziemek
Informatyka, Automatyka, Pomiary w gospodarce i ochronie środowiska (2016) 28-31

Pomiary 60Co w obiektach z żelazną matrycą.


Z. Tymiński, ... , T. Dziel, P. Saganowski, E. Kołakowska, A. Listkowska, K. Tymińska, ... et al.
Acta Soci Metheor Polonorum Vol. 7 (2016) 144-150

Strange meson production in Al+Al collisions at 1.9 A GeV


P. Gasik, ... , M. Kirejczyk, ... et al.
Eur. Phys. J. A Vol. 52 (2016) 177

Magazynowanie energii elektrycznej i gospodarka wodorowa


M. Bartosik, ... , A. Strupczewski, ... et al.
Przegląd Elektrotechniczny Vol. 92 (2016) 332-340

Przesył energii elektrycznej – potrzeby,progi i bariery


M. Bartosik, ... , A. Strupczewski, ... et al.
Przegląd Elektrotechniczny Vol. 92 (2016) 295-300

Wytwarzanie energii elektrycznej – diagnoza i terapia


M. Bartosik, ... , A. Strupczewski, ... et al.
Przegląd Elektrotechniczny Vol. 92 (2016) 277--286

Polityka i porządek prawny w polskiej energetycena tle polityki Unii Europejs


M. Bartosik, ... , A. Strupczewski, ... et al.
Przegląd Elektrotechniczny Vol. 92 (2016) 287--295

Magazynowanie energii elektrycznej i gospodarka wodorowa


M. Bartosik, ... , A. Strupczewski, ... et al.
Przegląd Elektrotechniczny Vol. 92 (2016) 332-340

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne dla pokoleń


M. Bartosik, ... , A. Strupczewski, ... et al.
Przegląd Elektrotechniczny Vol. 92 (2016)

A new 4∏(LS)-γ coincidence counter at NCBJ RC POLATOM with TDCR detector in the beta channel


T. Ziemek, A. Jęczmieniowski, D. Cacko, R. Broda, E. Lech
Appl. Radiat. Isot. (2016) 290-295

A new large-volume metal reference standard for radioactive waste management


F. Tzika, ... , A. Listkowska, Z. Tymiński, ... et al.
Radiat. Prot. Dosim. Vol. 168 (2016) 293

2015 Southern Taurid fireballs and asteroids 2005 UR and 2005 TF50


A. Olech, ... , Z. Tymiński, ... et al.
Mon. Not. R. Astron. Soc. Vol. 461 (2016) 674-683

60Co in Cast Steel Matrix: a European Interlaboratory Comparison for the Characterisation of New Activity Standards for Calibration of Gamma-ray Spectrometers in Metallurgy


F. Tzika, ... , Z. Tymiński, ... et al.
Appl. Radiat. Isot. Vol. 114 (2016) 167

Centrality dependence of subthreshold Phi meson production in Ni+Ni collisions at 1.9A GeV


K. Piasecki, ... , Z. Tymiński, M. Kirejczyk, ... et al.
Phys. Rev. C Vol. 94 (2016) 014901

90Y microspheres prepared by sol-gel method, promising medical material for radioembolization of liver malignancies


W. Łada, E. Iller, D. Wawszczak, M. Konior, T. Dziel
Mat. Sci. Eng. C Vol. 67 (2016) 629–635

Standardisation and half-life measurements of 111In


T. Dziel, A. Listkowska, Z. Tymiński
Appl. Radiat. Isot. Vol. 109 (2016) 345-348

Radionuclidic purity tests in 18F radiopharmaceuticals production process


T. Dziel, Z. Tymiński, K. Sobczyk, A. Walęcka-Mazur, P. Kozanecki
Appl. Radiat. Isot. Vol. 109 (2016) 242-246

Radiopharmaceuticals for somatostatin receptor imaging


R. Mikołajczak, H.R. Maecke
Nucl Med Rev Vol. 19 (2016) 126-132

Preclinical pharmacokinetics, biodistribution, radiation dosimetry and toxicity studies required for regulatory approval of a phase I clinical trial with 111In-CP04 in medullary thyroid carcinoma patients.


T. Maina, ... , P. Garnuszek, R. Mikołajczak, ... et al.
EUR J PHARM SCI Vol. 91 (2016) 236-42

Application of Analig resin for 99mTc separation from 100Mo target irradiated in cyclotron


D. Pawlak, W. Wojdowska, J.L. Parus, R. Mikołajczak
Appl. Radiat. Isot. Vol. 113 (2016) 75-78

A one-step automated synthesis of the dopamine transporter ligand [18F]FECNT from the chlorinated precursor


J. Pijarowska-Kruszyna, A. Jaroń, A. Kachniarz, B. Małkowski, P. Garnuszek, R. Mikołajczak
J Labelled Comp Radiopharm Vol. 59 (2016) 82-86

99mTc Labeled Glucagon-Like Peptide-1- Analogue (99mTc-GLP1) Scintigraphy in the Management of Patients with Occult Insulinoma


A. Sowa-Staszczak, ... , R. Mikołajczak, B. Janota, ... et al.
PLOS One Vol. 11 (2016) e0160714

68Ga-DOTATATE PET in juvenile angiofibroma


Z. Gronkiewicz, W. Kukwa, L. Krolicki, A. Cyran-Clebicka, D. Pawlak, C. Stankiewicz
Future Oncol Vol. 12 (2016) 1483-1491

Editorial. Special issue: Somatostatin Receptor Scintigprahy in NEN


R. Mikołajczak, GrzegorzKamiński
Nucl Med Rev Vol. 19 (2016) 1

Oxidation of methionine — is it limiting the diagnostic properties of 99mTc-labeled Exendin-4, a Glucagon-Like Peptide-1 receptor agonist?


B. Janota, U. Karczmarczyk, E. Laszuk, P. Garnuszek, R. Mikołajczak
Nucl Med Rev Vol. 19 (2016) 104-110

Influence of PET/CT 68Ga somatostatin receptor imaging on proceeding with patients, who were previously diagnosed with 99mTc-EDDA/HYNIC-TOC SPECT


D. Mądrzak, R. Mikołajczak, G. Kamiński
Nucl Med Rev Vol. 19 (2016) 88-92

From preclinical development to clinical application: Kit formulation for radiolabelling the minigastrin analogue CP04 with In-111 for a first-in-human clinical trial.


D. Pawlak, ... , P. Garnuszek, M. Maurin, R. Mikołajczak, ... et al.
EUR J PHARM SCI Vol. 85 (2016) 1-9

Medullary thyroid carcinoma - PET/CT imaging with 68Ga-labelled gastrin and somatostatin analogues


J. Kunikowska, ... , D. Pawlak, R. Mikołajczak, ... et al.
Endokrynologia Polska Vol. 67 (2016) 68-71

Prospekcja powierzchniowa składu pierwiastkowego gleby w rezerwacie Meteoryt Morasko (Surface prospection of soil samples elemental composition originate from Meteoryt Morasko reserve)


E. Miśta-Jakubowska, Z. Tymiński, P. Kalbarczyk
Acta Soci Metheor Polonorum Vol. 6 (2015) 96-102

2

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty