MISJA:

Z pasją i zaangażowaniem dostarczamy innowacyjne rozwiązania z obszaru medycyny nuklearnej, które służą ochronie zdrowia będącego dla nas najwyższą wartością.

WIZJA:

Jesteśmy firmą, która najlepiej w branży medycyny nuklearnej odpowiada na potrzeby klientów w kraju i za granicą. Łączymy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnymi technologiami w celu utrzymania znaczącej pozycji w produkcji izotopów dla medycyny, nauki i przemysłu.

HISTORIA:

Historia rozpoczęcia działalności POLATOMU sięga lat pięćdziesiątych XX wieku. W 1957 roku w nowopowstałym Instytucie Badań Jądrowych (IBJ) został utworzony Dział Dystrybucji Izotopów, który dwa lata później przekształcono w Biuro Dystrybucji Izotopów funkcjonujące przy Zakładzie Technologii Izotopów Promieniotwórczych. Pierwszym sukcesem było wyprodukowanie w 1962 roku preparatów medycznych z radionuklidami: 131I, 35S, 32P. Dwa lata później powstały związki znakowane 131I (hipuran, róż bengalski, fibrynogen), roztwory standardowe i źródła wzorcowe. W 1967 roku na bazie wymienionego Zakładu i Biura powstał Ośrodek Produkcji i Dystrybucji Izotopów przy IBJ. Tutaj, w 1968 roku wyprodukowano źródła do gammagrafii a rok później pierwsze generatory technetu. Do największych osiągnięć lat 70-tych i 80-tych zaliczyć trzeba:

  •     131I w kapsułkach żelatynowych do diagnostyki i terapii chorób tarczycy;
  •     generatory, zestawy do scyntygrafii, pierwsze zestawy radioimmunologiczne;
  •     dostosowanie do standardów ISO produkcji źródeł do gammagrafii;
  •     nowe, proekologiczne technologie wytwarzania izotopów.

W 1990 roku został utworzony Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM. W ostatnich latach XX wieku wyprodukowano po raz pierwszy m.in.:

  •     nowoczesny typ generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc;
  •     radiofarmaceutyki 89SrCl2;
  •     nowe zestawy do znakowania technetem – HmPAO;
  •     nową generację zestawów radioimmunologicznych;
  •     nowe radiofarmaceutyki: MIBG-123I, MIBG-131I.

W tych latach powstał Zakład Analiz Lekarskich i Hormonalnych świadczący usługi dla placówek medycznych w kraju natomiast Zakład Metrologii Materiałów Promieniotwórczych staje się depozytariuszem Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów. W 2003 roku POLATOM otrzymał Certyfikat Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2001 i Kryteriów WSK (Wewnętrzny System Kontroli) a także Certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania i zapewnienia jakości dla produktów leczniczych. 1 stycznia 2005 roku z OBRI POLATOM wydzielona została spółka prawa handlowego – POLATOM Sp. z o.o. W wyniku połączenia z działającym w Otwocku-Świerku Instytutem Energii Atomowej. Od listopada 2007 roku prowadził działalność pod nazwą Instytut Energii Atomowej Ośrodek Radioizotopów POLATOM. 1 września 2011 roku Instytut Energii Atomowej POLATOM Ośrodek Radioizotopów został włączony, wraz z całym IEA POLATOM, do Instytutu Problemów Jądrowych; połączone instytuty przyjęły nazwę Narodowego Centrum Badań Jądrowych. W ramach nowego podmiotu dotychczasowa działalność jest kontynuowana pod nazwą Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM.

1957 r. – utworzenie Działu Dystrybucji Izotopów w nowopowstałym Instytucie Badań Jądrowych (IBJ)

1959 r. – przekształcenie Działu w Biuro Dystrybucji Izotopów funkcjonujące przy Zakładzie Technologii Izotopów Promieniotwórczych

1967 r. – powstanie Ośrodka Produkcji i Dystrybucji Izotopów (OPiDI) przy IBJ na bazie ww. Zakładu i Biura

1989 r. – utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów (OBRI) na mocy Zarządzenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

1990 r. – uzyskanie przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM osobowości prawnej

2005 r.  wydzielenie z OBRI POLATOM działalności produkcyjno-handlowej w formie POLATOM Spółki z o.o.

2006 r. – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, z 21 grudnia 2006 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM włączono do Instytutu Energii Atomowej w Świerku.

2007 r.  22 maja 2007 roku, Zarządzeniem Nr 5/2007 Dyrektora Instytutu Energii Atomowej zmieniono dotychczasową nazwę Ośrodka na Ośrodek Radioizotopów POLATOM w Instytucie Energii Atomowej.

2011 r.  1 września 2011 roku Instytut Energii Atomowej POLATOM Ośrodek Radioizotopów został włączony, wraz z całym IEA POLATOM, do Instytutu Problemów Jądrowych; połączone instytuty przyjęły nazwę Narodowego Centrum Badań Jądrowych. W ramach nowego podmiotu dotychczasowa działalność jest kontynuowana pod nazwą Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM.