MISJA:

Z pasją i zaangażowaniem dostarczamy innowacyjne rozwiązania z obszaru medycyny nuklearnej, które służą ochronie zdrowia będącego dla nas najwyższą wartością.

WIZJA:

Jesteśmy firmą, która najlepiej w branży medycyny nuklearnej odpowiada na potrzeby klientów w kraju i za granicą. Łączymy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnymi technologiami w celu utrzymania znaczącej pozycji w produkcji izotopów dla medycyny, nauki i przemysłu.

HISTORIA:

Historia rozpoczęcia działalności POLATOMU sięga lat pięćdziesiątych. W 1957 roku w nowopowstałym Instytucie Badań Jądrowych (IBJ) został utworzony Dział Dystrybucji Izotopów, który dwa lata później przekształcono w Biuro Dystrybucji Izotopów funkcjonujące przy Zakładzie Technologii Izotopów Promieniotwórczych. Pierwszym sukcesem było wyprodukowanie w roku 1962 preparatów medycznych z radionuklidami: 131I, 35S, 32P. Dwa lata później powstały związki znakowane 131I (hipuran, róż bengalski, fibrynogen), roztwory standardowe i źródła wzorcowe. W roku 1967 powstał na bazie wymienionego Zakładu i Biura – Ośrodek Produkcji i Dystrybucji Izotopów przy IBJ. Tutaj, w roku 1968 wyprodukowano źródła do gammagrafii a w roku następnym – pierwsze generatory technetu. Do największych osiągnięć lat 70-tych i 80-tych zaliczyć trzeba:

    131I w kapsułkach żelatynowych do diagnostyki i terapii chorób tarczycy;
    generatory, zestawy do scyntygrafii, pierwsze zestawy radioimmunologiczne;
    dostosowanie do standardów ISO produkcji źródeł do gammagrafii;
    nowe, proekologiczne technologie wytwarzania izotopów.

W 1990 roku został utworzony Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM. W ostatnich latach XX wieku wyprodukowano po raz pierwszy m.in.:

    nowoczesny typ generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc;
    radiofarmaceutyki 89SrCl2;
    nowe zestawy do znakowania technetem – HmPAO;
    nową generację zestawów radioimmunologicznych;
    nowe radiofarmaceutyki: MIBG-123I, MIBG-131I.

W tych latach powstał Zakład Analiz Lekarskich i Hormonalnych świadczący usługi dla placówek medycznych w kraju natomiast Zakład Metrologii Materiałów Promieniotwórczych staje się depozytariuszem Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej RadionuklidówW roku 2003 POLATOM otrzymał Certyfikat Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2001 i Kryteriów WSK (Wewnętrzny System Kontroli) a także Certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania i zapewnienia jakości dla produktów leczniczych. 1 stycznia 2005 roku z OBRI POLATOM wydzielona została spółka prawa handlowego – POLATOM Sp. z o.o. W wyniku połączenia z działającym w Otwocku-Świerku Instytutem Energii Atomowej. Od listopada 2007 r. prowadził działalność pod nazwą Instytut Energii Atomowej Ośrodek Radioizotopów POLATOM. Z dniem 1 września 2011r. Instytut Energii Atomowej POLATOM Ośrodek Radioizotopów został włączony, wraz z całym IEA POLATOM, do Instytutu Problemów Jądrowych; połączone instytuty przyjęły nazwę Narodowego Centrum Badań Jądrowych. W ramach nowego podmiotu dotychczasowa działalność jest kontynuowana pod nazwą Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM.

1957 r. – utworzenie Działu Dystrybucji Izotopów w nowopowstałym Instytucie Badań Jądrowych (IBJ)

1959 r. – przekształcenie Działu w Biuro Dystrybucji Izotopów funkcjonujące przy Zakładzie Technologii Izotopów Promieniotwórczych

1967 r. – powstanie Ośrodka Produkcji i Dystrybucji Izotopów (OPiDI) przy IBJ na bazie ww. Zakładu i Biura

1989 r. – utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów (OBRI) na mocy Zarządzenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

1990 r. – uzyskanie przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM osobowości prawnej
2005 r. – wydzielenie z OBRI POLATOM działalności produkcyjno-handlowej w formie POLATOM Spółki z o.o.

2006 r. – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, z dnia 21 grudnia 2006 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM włączono do Instytutu Energii Atomowej w Świerku.

2007 r. – dnia 22 maja 2007 roku, Zarządzeniem Nr 5/2007 Dyrektora Instytutu Energii Atomowej zmieniono dotychczasową nazwę Ośrodka na Ośrodek Radioizotopów POLATOM w Instytucie Energii Atomowej.

2011 r. – z dniem 1 września 2011r. Instytut Energii Atomowej POLATOM Ośrodek Radioizotopów został włączony, wraz z całym IEA POLATOM, do Instytutu Problemów Jądrowych; połączone instytuty przyjęły nazwę Narodowego Centrum Badań Jądrowych. W ramach nowego podmiotu dotychczasowa działalność jest kontynuowana pod nazwą Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM.