NASZA HISTORIA:

2017
Rozpoczęcie realizacji projektu CERAD - Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie (POIR)

Dzięki podpisanej umowie o dofinansowanie, zawartej pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym a NCBJ, stworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej w obszarze poszukiwania nowych radiofarmaceutyków do diagnostyki i terapii, opartych na aktywnych biologicznie ligandach działających na poziomie komórkowym i molekularnym staje się rzeczywistością.

2011
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

Instytut Energii Atomowej POLATOM Ośrodek Radioizotopów zostaje włączony, wraz z całym IEA POLATOM, do Instytutu Problemów Jądrowych. Połączone instytuty przyjmują nazwę Narodowego Centrum Badań Jądrowych

  

W ramach nowego podmiotu dotychczasowa działalność jest kontynuowana pod nazwą Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

 

2007
Ośrodek Radioizotopów POLATOM w Instytucie Energii Atomowej

Zmiana dotychczasowej nazwy na Ośrodek Radioizotopów POLATOM w Instytucie Energii Atomowej

2006

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM zostaje włączony do Instytutu Energii Atomowej w Świerku

2005
POLATOM Sp. z o.o.

Wydzielenie z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów POLATOM działalności produkcyjno-handlowej w formie spółki prawa handlowego POLATOM Sp. z o.o.

1990
EWA

24 lutego 1995 roku reaktor "EWA" zostaje wyłączony a dwa lata później rozpoczyna się jego likwidacja zakończona w 2002 roku

1990
Zakład Metrologii Materiałów Promieniotwórczych

Powołanie Zakładu  Metrologii Materiałów Promieniotwórczych, który staje się depozytariuszem Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów

1990
Zakład Analiz Lekarskich i Hormonalnych

Powołanie Zakładu Analiz Lekarskich i Hormonalnych świadczącego usługi dla placówek medycznych

1990
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM uzyskuje osobowość prawną

1989
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów

Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów na mocy Zarządzenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

1974
MARIA

18 grudnia 1974 roku uruchomiony zostaje reaktor "MARIA"

1970
MARIA

16 czerwca 1970 roku rozpoczyna się budowa reaktora "MARIA"

1969
nowe produkty
  • pierwsze generatory technetu
1968
nowe produkty
  • źródła do gammagrafii
1967
Ośrodek Produkcji i Dystrybucji Izotopów

Na bazie Zakładu Technologii Izotopów i Biura Dystrybucji Izotopów powstaje Ośrodek Produkcji i Dystrybucji Izotopów przy Instytucie Badań Jądrowych

1964
nowe produkty
  • związki znakowane 131I (hipuran, róż bengalski, fibrynogen)
  • roztwory standardowe
  • źródła wzorcowe
1962
pierwsze sukcesy
  • preparaty medyczne z radionuklidami: 131I, 35S, 32P
1959
Biuro Dystrybucji Izotopów

Dział Dystrybucji Izotopów, przekształcony zostaje w Biuro Dystrybucji Izotopów funkcjonujące przy Zakładzie Technologii Izotopów Promieniotwórczych

1958
EWA

14 czerwca 1958 roku uruchomiony zostaje reaktor "EWA"

1957
Dział Dystrybucji Izotopów

Utworzenie Działu Dystrybucji Izotopów

1956
EWA

Rozpoczęcie budowy reaktora "EWA"

1955
Instytut Badań Jądrowych

Instytut Badań Jądrowych zostaje powołany do życia 4 czerwca 1955 roku, na mocy uchwały Prezydium Rady Ministrów PRL. Początkowo IBJ zostaje podporządkowany Polskiej Akademii Nauk, a rok później staje się instytutem resortowym Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej. Organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu jest prof. dr Andrzej Sołtan