NASZA MISJA:

Z pasją i zaangażowaniem dostarczamy innowacyjne rozwiązania z obszaru medycyny nuklearnej, które służą ochronie zdrowia będącego dla nas najwyższą wartością.

NASZA WIZJA:

Jesteśmy firmą, która najlepiej w branży medycyny nuklearnej odpowiada na potrzeby klientów w kraju i za granicą. Łączymy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnymi technologiami w celu utrzymania znaczącej pozycji w produkcji izotopów dla medycyny, nauki i przemysłu.

POLITYKA JAKOŚCI:

Ośrodek Radioizotopów POLATOM, będący wyodrębnioną, autonomiczną jednostką organizacyjną Narodowego Centrum Badań Jądrowych, od wielu lat prowadzi działalność dla potrzeb medycyny, nauki i przemysłu, oferując radiofarmaceutyki i inne produkty zawierające izotopy promieniotwórcze, a także świadcząc usługi w zakresie metrologii promieniowania jonizującego, analiz mikrobiologicznych i chemicznych, transportu substancji promieniotwórczych i serwisu aparatury jądrowej.

Celem naszej działalności są następujące priorytety:
 • oferowanie nowoczesnych wyrobów o wysokim standardzie i konkurencyjnych cenach,
 • umacnianie wiodącej pozycji na polskim rynku radioizotopów dla zastosowań w służbie zdrowia i przemyśle,
 • pozyskiwanie nowych rynków zbytu i klientów,
 • wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów.
Do powyższych celów dążymy w następujący sposób:
 • ciągłe doskonalenie umiejętności,
 • przestrzeganie zasad systemów jakości zgodnych z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO/IEC 17025 oraz Wewnętrznego Systemu Kontroli obrotu towarami i technologiami o podwójnym zastosowaniu,
 • przestrzeganie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania i Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej przy wytwarzaniu i dystrybucji produktów leczniczych,
 • realizowanie kompleksowego Programu Zapewnienia Jakości w zakresie bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej w całym obszarze naszej działalności,
 • angażowanie i motywowanie wszystkich pracowników w zespołowy wysiłek na rzecz ciągłej poprawy jakości naszych wyrobów i usług,
 • monitorowanie i identyfikowanie potrzeb naszych klientów.

NASZE ZASADY:

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaka spoczywa na Narodowym Centrum Badań Jądrowych – Ośrodku Radioizotopów POLATOM, jako producencie preparatów radioizotopowych wykorzystywanych w medycynie i w innych gałęziach gospodarki. Z tego względu w codziennej pracy kierujemy się zasadami Systemu Zgodności (compliance), którego celem jest zapobieganie występowania nieprawidłowości, ich wykrywanie oraz monitorowanie działań podjętych w celu minimalizacji ryzyk związanych z działalnością OR POLATOM. Zasady te realizujemy między innymi przez:

 • bezwzględne przestrzeganie obowiązującego prawa;
 • przestrzeganie procedur systemów jakości oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących w OR POLATOM;
 • postępowanie zgodne z normami i standardami określonymi w Kodeksie Etycznym Ośrodka Radioizotopów POLATOM;
 • przeciwdziałanie nieakceptowalnym praktykom w miejscu pracy, w szczególności w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy, polityki personalnej, dyskryminacji i nierównego traktowania, mobbingu, nieuczciwej konkurencji i ochrony informacji;
 • proaktywny udział w kształtowaniu przyjaznego środowiska pracy, rozwoju innowacyjności i prac badawczo-rozwojowych oraz uczciwości zawodowej i budowaniu profesjonalnego podejścia do klientów i partnerów.

KODEKS ETYCZNY:

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.