Oferta badawczo usługowa

Oferta:

Możliwość wykonania analiz w zakresie objętym działalnością laboratorium dla zleceniodawców zewnętrznych.

 

Kontakt:

Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości: mgr Iwona Sasinowska tel. 22 718-07-50; i.sasinowska@polatom.pl

Sekretariat Laboratorium Kontroli Jakości: tel. 22 718-07-83; fax 22 718-07-44

Pracownia Analiz Chromatograficznych (DA-1):

                                                                    dr Robert Lipka tel. 22 718-09-29; r.lipka@polatom.pl

Pracownia Analiz Fizykochemicznych (DA-2):

                                                                    mgr Marzena Fiszer tel. 22 718-07-97; m.fiszer@polatom.pl

Pracownia Badań Mikrobiologicznych i Kontroli Zestawów Scyntygraficznych (DA-3):

                                                                    mgr Michał Korytkowski tel. 22 718-07-50; m.korytkowski@polatom.pl

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty