Oferta badawczo usługowa

Oferta badawczo usługowa

 

Pracownia Radiofarmaceutyków (BR):

- opracowanie metod znakowanie związków biologicznie aktywnych radionuklidami stosowanymi w medycynie nuklearnej,

- badania fizyko-chemiczne i radioanalityczne związków znakowanych izotopami promieniotwórczymi,

- badania biodystrybucji i farmakokinetyki radiofarmaceutyków i preparatów radioizotopowych na zwierzętach doświadczalnych (myszy, szczury).

- badania in vitro na liniach komórkowych

 

Pracownia Źródeł Promieniotwórczych (BZ):

- wytwarzanie nowych typów zamkniętych źródeł promieniotwórczych o konstrukcji uzgodnionej z klientem,

- wykonywanie badań klasyfikacyjnych zamkniętych źródeł promieniotwórczych (badania odporności źródeł na temperaturę, ciśnienie, uderzenie, wibrację i przebicie) oraz badań materiału w postaci specjalnej (zgodnie z wymaganiami transportu dla zamkniętych źródeł promieniotwórczych) wg normy ISO2919.

 

Pracownia Substancji Czynnych (BS):

- synteza chemiczna

- analiza HPLC z detekcję refraktometryczną oraz radiometryczną

 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty