Misja

Misją POLATOMU jest połączenie 50-letnich doświadczeń z najnowszymi technologiami w celu utrzymania wiodącej pozycji w produkcji izotopów dla medycyny , nauki i przemysłu. Głównym założeniem naszej firmy, od początku jej istnienia, jest zapewnienie bogatego asortymentu produktów oraz maksymalnego komfortu dokonywania zakupów przez naszych Klientów. Cała idea działalności POLATOMU opiera się na dynamice, elastyczności, bezpieczeństwie oraz szybkiej reakcji na zachodzące zmiany w gospodarce. Stale poszerzamy swoją wiedzę i kompetencje, aby w profesjonalny sposób sprostać wymaganiom stawianym przez naszych Klientów. Dla realizacji naszej misji unowocześniamy i powiększamy ofertę produktów i usług dostosowując ją do nowych wymagań rynku. Wprowadzanie zasad systemu jakości ISO 9001 we wszystkich dziedzinach naszej działalności - produkcyjnej i usługowej, pozwala nam wierzyć, że Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM jest w stanie sprostać najwyższym wymogom stawianym przez Klientów.

Zakres działania NCBJ OR POLATOM obejmuje m.in.:

  • Zastosowanie technik jądrowych,
  • Produkcję radiofarmaceutyków, radioizotopów i urządzeń aparatury jądrowej oraz preparatów izotopowych,
  • Zagadnienia chemii i technologii materiałów promieniotwórczych, medycyny nuklearnej,
  • Zagadnienia z zakresu radiochemii i metrologii izotopów promieniotwórczych.

Naszym głównym celem jest zaspakajanie potrzeb medycyny nuklearnej, przemysłu i nauki, tam gdzie znajdują zastosowanie izotopy promieniotwórcze. Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby być firmą innowacyjną godną zaufania. Stale poszerzamy swoje kompetencje, aby w profesjonalny sposób sprostać wymaganiom stawianym przez naszych Klientów. Dokładamy wszelkich starań do utrzymania pozycji lidera na polskim rynku radiofarmaceutyków i wzrostu konkurencyjności Ośrodka na rynkach zagranicznych. Rozwijamy i wspieramy rozwój innowacyjnych radiofarmaceutyków i innych produktów zawierających w swej postaci izotopy promieniotwórcze. Pracownicy NCBJ OR POLATOM wykazują duże zaangażowanie w pracy, ceniąc najwyższą wartość życia ludzkiego jaką jest ZDROWIE.


HISTORIA

Historia rozpoczęcia działalności POLATOMU sięga lat pięćdziesiątych. W 1957 roku w nowopowstałym Instytucie Badań Jądrowych (IBJ) został utworzony Dział Dystrybucji Izotopów, który dwa lata później przekształcono w Biuro Dystrybucji Izotopów funkcjonujące przy Zakładzie Technologii Izotopów Promieniotwórczych. Pierwszym sukcesem było wyprodukowanie w roku 1962 preparatów medycznych z radionuklidami: 131I, 35S, 32P. Dwa lata później powstały związki znakowane 131I (hipuran, róż bengalski, fibrynogen), roztwory standardowe i źródła wzorcowe.W roku 1967 powstał na bazie wymienionego Zakładu i Biura - Ośrodek Produkcji i Dystrybucji Izotopów przy IBJ. Tutaj, w roku 1968 wyprodukowano źródła do gammagrafii a w roku następnym - pierwsze generatory technetu. Do największych osiągnięć lat 70-tych i 80-tych zaliczyć trzeba:

    131I w kapsułkach żelatynowych do diagnostyki i terapii chorób tarczycy;
    generatory 113mIn, zestawy do scyntygrafii, pierwsze zestawy radioimmunologiczne;
    dostosowanie do standardów ISO produkcji źródeł do gammagrafii;
    nowe, proekologiczne technologie wytwarzania izotopów.


W 1990 roku został utworzony Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM. W ostatnich latach XX wieku wyprodukowano po raz pierwszy m.in.:

    nowoczesny typ generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc;
    radiofarmaceutyki 89SrCl2;
    nowe zestawy do znakowania technetem – HmPAO;
    nową generację zestawów radioimmunologicznych;
    nowe radiofarmaceutyki: MIBG-123I, MIBG-131I.


W tych latach powstał Zakład Analiz Lekarskich i Hormonalnych świadczący usługi dla placówek medycznych w kraju natomiast Zakład Metrologii Materiałów Promieniotwórczych staje się depozytariuszem Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej RadionuklidówW roku 2003 POLATOM otrzymał Certyfikat Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2001 i Kryteriów WSK (Wewnętrzny System Kontroli) a także Certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania i zapewnienia jakości dla produktów leczniczych. 1 stycznia 2005 roku z OBRI POLATOM wydzielona została spółka prawa handlowego – POLATOM Sp. z o.o. W wyniku połączenia z działającym w Otwocku-Świerku Instytutem Energii Atomowej. Od listopada 2007 r. prowadził działalność pod nazwą Instytut Energii Atomowej Ośrodek Radioizotopów POLATOM. Z dniem 1 września 2011r. Instytut Energii Atomowej POLATOM Ośrodek Radioizotopów został włączony, wraz z całym IEA POLATOM, do Instytutu Problemów Jądrowych; połączone instytuty przyjęły nazwę Narodowego Centrum Badań Jądrowych. W ramach nowego podmiotu dotychczasowa działalność jest kontynuowana pod nazwą Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM.

1957 r. – utworzenie Działu Dystrybucji Izotopów w nowopowstałym Instytucie Badań Jądrowych (IBJ)

1959 r. – przekształcenie Działu w Biuro Dystrybucji Izotopów funkcjonujące przy Zakładzie Technologii Izotopów Promieniotwórczych

1967 r. - powstanie Ośrodka Produkcji i Dystrybucji Izotopów (OPiDI) przy IBJ na bazie ww. Zakładu i Biura

1989 r. - utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów (OBRI) na mocy Zarządzenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

1990 r. – uzyskanie przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM osobowości prawnej
2005 r. - wydzielenie z OBRI POLATOM działalności produkcyjno-handlowej w formie POLATOM Spółki z o.o.

2006 r. - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, z dnia 21 grudnia 2006 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM włączono do Instytutu Energii Atomowej w Świerku.

2007 r. - dnia 22 maja 2007 roku, Zarządzeniem Nr 5/2007 Dyrektora Instytutu Energii Atomowej zmieniono dotychczasową nazwę Ośrodka na Ośrodek Radioizotopów POLATOM w Instytucie Energii Atomowej.

2011 r. - z dniem 1 września 2011r. Instytut Energii Atomowej POLATOM Ośrodek Radioizotopów został włączony, wraz z całym IEA POLATOM, do Instytutu Problemów Jądrowych; połączone instytuty przyjęły nazwę Narodowego Centrum Badań Jądrowych. W ramach nowego podmiotu dotychczasowa działalność jest kontynuowana pod nazwą Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty