Praca

01/04/2021

Opis stanowiska:   

29/03/2021

Opis stanowiska:

• wytwarzanie wzorcowych roztworów i źródeł promieniotwórczych,
• przygotowywanie próbek do pomiaru aktywności radionuklidów,
• pomiary aktywności radionuklidów oraz opracowywanie danych pomiarowych,
• nadzór nad wyposażeniem pomiarowym,
• opracowywanie i doskonalenie instrukcji technicznych systemu zarządzania laboratorium,
• udział w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze metrologii radionuklidów,
• udział w walidacjach metod analitycznych.

Wymagania:

29/03/2021

Zakres obowiązków:

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty