Praca

19/05/2020

Opis stanowiska:
• pozyskiwanie i utrzymywanie relacji biznesowych z klientami zagranicznymi;
• zapewnienie najwyższych standardów bieżącej obsługi i utrzymania kontaktów z klientami firmy poprzez obsługę procesu realizacji zamówień, fakturowanie, sporządzanie dokumentacji handlowej, eksportowej;
• przygotowywanie ofert handlowych, doradztwo produktowe;
• prowadzenie rozmów, negocjacji umów i warunków handlowych, kontrola i egzekwowanie warunków współpracy z klientem;
• reprezentowanie firmy na targach;

19/05/2020

Opis stanowiska:
• nadzór nad istniejącymi systemami wentylacji i filtracji powietrza,
• opracowywanie dokumentacji technicznej istniejących instalacji wentylacyjnych,
• opracowywanie koncepcji nowych instalacji wentylacyjnych,
• opracowywanie dokumentacji oraz udział w pracach dotyczących monitoringu pomieszczeń czystych,
• przeprowadzanie kwalifikacji pomieszczeń czystych,
• przeprowadzanie monitoringu powietrza w pomieszczeniach czystych,
• opracowywanie dokumentacji walidacyjnej/kwalifikacyjnej.

19/05/2020

Opis stanowiska:
• nadzór nad wyposażeniem produkcyjnym,
• przegląd i konserwacja krytycznych urządzeń/instalacji/systemów,
• nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową,
• opracowywanie instrukcji obsługi, przeglądów i konserwacji urządzeń/instalacji/systemów,
• precyzyjne wykonywanie detali na podstawie powierzonej dokumentacji technicznej i ich montaż w podzespoły,
• wykonywanie prac montażowych urządzeń/przyrządów dedykowanych dla linii produkcji preparatów zawierających izotopy promieniotwórcze.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty