Praca

30/08/2019

Opis stanowiska:
• pomiary aktywności radionuklidów oraz opracowywanie danych pomiarowych,
• wzorcowanie urządzeń do pomiarów aktywności radionuklidów w siedzibie laboratorium oraz poza nią,
• nadzór nad wyposażeniem pomiarowym,
• opracowywanie i doskonalenie instrukcji technicznych systemu zarządzania laboratorium,
• udział w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze metrologii radionuklidów.

30/08/2019

Opis stanowiska:

• wytwarzanie wzorcowych roztworów i źródeł promieniotwórczych,
• przygotowywanie próbek do pomiaru aktywności radionuklidów,
• pomiary aktywności radionuklidów oraz opracowywanie danych pomiarowych,
• nadzór nad wyposażeniem pomiarowym,
• opracowywanie i doskonalenie instrukcji technicznych systemu zarządzania laboratorium,
• udział w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze metrologii radionuklidów.

Wymagania:

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty