KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW

Opis stanowiska:

• kierowanie pracą kilkuosobowego zespołu Działu Zamówień Publicznych i Umów;
• kierowanie pracami komisji zajmującej się przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane zgodnie z Prawem zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami określającymi procedury udzielania zamówień publicznych;
• opracowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;
• tworzenie pism i dokumentów związanych z danym postępowaniem, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami;
• archiwizowanie postępowań;
• przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących zamówień publicznych;
• aktywne monitorowanie zmian prawnych i rynkowych w zakresie zamówień publicznych;
• zapewnianie wsparcia w realizacji procesów zakupów dla komórek organizacyjnych OR POLATOM, a także dla kierowników projektów dotyczących infrastruktury badawczej, projektów badawczo-rozwojowych i innych, w tym również projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Wymagania:

• wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub zarządcze;
• udokumentowane, minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie postępowania zakupowego po stronie zamawiającego w ramach Prawa zamówień publicznych;
• minimum 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem lub koordynowaniu pracy zespołu;
• biegła znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych i innych powiązanych aktów prawnych oraz doświadczenie w ich stosowaniu;
• umiejętność analizy ryzyka i rozwiązywania nietypowych problemów;
• doświadczenie w zakresie postępowania zakupowego po stronie zamawiającego
w projektach dofinansowanych ze środków unijnych;
• dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie, minimum poziom B1);
• naturalne nastawienie na współpracę oraz zapewnianie wysokiej jej jakości klientom wewnętrznym;
• samodzielność i skuteczność w działaniu, umiejętność zarządzania priorytetami i  podejmowania decyzji;
• dobra organizacja pracy;
• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
• obowiązkowość, rzetelność, sumienność, komunikatywność;
• zaangażowanie, wysoka kultura osobista.


Oferujemy:

• umowę o pracę poprzedzoną okresem próbnym;
• stabilne warunki zatrudnienia;
• możliwość rozwoju zawodowego dzięki różnorodności wyzwań;
• możliwość zdobycia unikatowego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów;
• regularne godziny pracy;
• przyjazną atmosferę pracy w doświadczonym, życzliwym zespole współpracowników,
• miejsce pracy w okolicach Warszawy (Otwock - Świerk) – ok. 30 km od centrum Warszawy - zapewniamy dojazd transportem zakładowym z Warszawy, Otwocka, Garwolina.


Zainteresowane osoby zapraszamy do składania CV oraz listu motywacyjnego (wraz z klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji).

Dział Spraw Pracowniczych
tel. 22 273 17 70; 22 273 17 73
e-mail:  kadry@polatom.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty