Operator cyklotronu

logo

Zakres obowiązków:

• Poznanie budowy i zasady pracy cyklotronu do produkcji izotopów do celów medycznych;
• Kontrola pracy cyklotronu i urządzeń powiązanych z cyklotronem;
• Komunikacja z dostawcą  cyklotronu i współpraca przy usuwaniu awarii cyklotronu i urządzeń zainstalowanych w liniach technologicznych;
• Wykonywanie pomiarów kontrolnych, nadzór nad prawidłową pracą cyklotronu i urządzeń powiązanych z cyklotronem;
• Prowadzenie dokumentacji nadzoru nad urządzeniami i wyposażeniem do produkcji i badań;
• Współpraca z zespołem produkcyjnym i zespołem badawczym w planowaniu i realizacji programu napromieniania tarcz w cyklotronie.

 

Wymagania:

 

• wykształcenie wyższe, ukończone studia magisterskie w dziedzinie fizyki w kierunkach: zastosowanie fizyki w biologii i medycynie – specjalność fizyka medyczna, energetyka i chemia jądrowa, lub pokrewnych;
• kandydat powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu fizyki, chemii i medycyny jądrowej, być merytorycznie przygotowany do rozwiązywania problemów technicznych i naukowych z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych, zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej, w tym także badań środowiskowych; posiadać umiejętność rozumienia działania urządzeń jądrowych: reaktorów jądrowych, akceleratorów; posiadać praktyczną umiejętność detekcji promieniowania jonizującego, obsługi urządzeń dozymetrycznych, umiejętność oceny zagrożenia promieniowaniem jonizującym oraz znajomość sposobów ograniczania narażenia; umieć pozyskiwać i opracowywać dane empiryczne, potrafić je wizualizować i interpretować, powinien posiadać umiejętność korzystania z literatury naukowej i technicznej, baz danych jądrowych;
• bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego, znajomość innych języków obcych mile widziana;
• dobra znajomość technik komputerowych;
• skuteczność komunikacji w zakresie fizyki, chemii, nauk i technik jądrowych oraz dziedzin pokrewnych, umiejętność prowadzenia dyskusji naukowych przyczyniających się do popularyzacji wiedzy;
• umiejętność pracy w zespole;
• gotowość do odbycia staży zagranicznych;
• samodzielność, dokładność i systematyczność.

 

Mile widziane:

 

• doświadczenie w pracy operatora akceleratora lub cyklotronu;
• doświadczenie w pracy w ośrodkach wytwarzających radioizotopy do badań PET;
• posiadanie certyfikatów ze szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej.

 

Oferujemy:

 

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
• przyjazną atmosferę pracy;
• możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
• miejsce pracy ok. 30 km od centrum Warszawy (Otwock- Świerk)
• transport zakładowy z Warszawy, Otwocka, Karczewa, Garwolina.


Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Dział Spraw Pracowniczych
tel. 22 273 17 73
e-mail:  kadry@polatom.pl

 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty