Kontakt z działami

Administracja i Zamówienia Publiczne

Waldemar Woźniak
+48 22 273 1710
+48 22 718 0350

Bezpieczeństwo i Ochrona Radiologiczna

Jerzy Wojnarowicz
+48 22 273 1777
+48 22 718 0350

Biuro Obsługi Klienta

Małgorzata Kozielska
+48 227180815
+48 227797381

Export

Marta Bettin
+48 22 273 1818
+48 22 779 7381

Hurtownia Farmaceutyczna

Marek Matuszewski
+48 22 273 1819
+48 22 273 1819

IT

Paweł Kulicki
+48 22 273 1888
+48 22 718 0350

Kadry

Katarzyna Rudnicka
+48 22 273 1773
+48 22 718 0350

Księgowość

Maria Kowalska
+48 22 273 1766
+48 22 718 0350

Laboratorium Wzorów Radioaktywności

Tomasz Dziel
+48 22 273 1940
+48 227 18 0350

Logistyka

Elżbieta Smolak
+48 22 273 1759
+48 22 273 1759

Marketing

Iliana Chwalińska
+48 22 718 0804
+48 22 779 7381

Sekretariat Handlowy

Katarzyna Straś
+48 22 779 7381

Zakład Badawczy

Piotr Garnuszek
+48 22 273 1910
+48 22 718 0350

Źródła Zamknięte i Urządzenia Izotopowe

Krzysztof Pleskot
+48 22 718 0802
+48227797381

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty