Standard Control Sources

Bar – 133Ba

SKU: BA133CTR Categories: ,

Radionuklid:

133Ba

Aktywność :

maks. 10 MBq

Charakterystyka produktu:

Źródła kontrolne służą do badania stabilności mierników aktywności promieniotwórczej. Część aktywną stanowi roztwór radionuklidu rozprowadzony w żywicy epoksydowej.

Dostępne są dwa rodzaje obudowy:

      •  polietylenowe naczynie o średnicy 16 mm i wysokości 55 mm,
      • polietylenowe naczynie o średnicy 27 mm i wysokości 61 mm.
Okres rozpadu:

10,54lat

Niepewność rozszerzona (dla k=2):

1,5%