-MEDICINAL PRODUCTS

DOTA-TATE 1,0 mg – GMP certified API for radiolabelling

Description

Przeznaczenie:

Produkt do znakowania 68Ga, 177Lu, 90Y. Znakowanie należy wykonać w buforze, który odbiorca musi samodzielnie przygotować.

Postać i skład:

DOTATATE trifluorooctan:

      • 1,0 mg/fiolkę (netto) – [37 MBq]*

* maksymalna aktywność Lutetu-177 oferowanego przez OR POLATOM

Opakowanie bezpośrednie:
Szklana fiolka o pojemności 10 ml zamykana gumowym korkiem i zrywanym wieczkiem.
Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze 2ºC ÷ 8ºC.
Okres ważności:

18 miesięcy od daty produkcji.