-PRODUKTY LECZNICZE

DOTA-TATE SA – substancja do znakowania Ga-68 zgodna z GMP

PRODUKT OFEROWANY WYŁĄCZNIE POZA OBSZAREM UE

Opis

Przeznaczenie:

Do bezpośredniego znakowania 68Ga (4 ml 68GaCl3 w 0,05 M HCl).

Postać i skład:

Sterylne, wolne od endotoksyn, liofilizowane ciało stałe zawierające:

      • DOTATATE trifluorooctan – 40 μg/fiolka
      • octan sodu – 35 mg/fiolka
Opakowanie bezpośrednie:
Szklana fiolka o pojemności 10 ml zamykana gumowym korkiem i zrywanym wieczkiem.
Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze 2ºC ÷ 8ºC.
Okres ważności:

12 miesięcy od daty produkcji.