-RADIOCHEMICAL REAGENTS

Kadm – 115Cd

SKU: RCd-3 Categories: ,

 

Nazwa, wzór chemiczny:

chlorek kadmu(II), 115CdCl2

Postać:

0,1M HCl roztwór

Czystość radionuklidowa:
> 95,0%
Kalibracja:

7 dni

Okres ważności:

28 dni

Warunki przechowywania:

15°C ÷ 25°C

Aktywność właściwa:

> 2,0 MBq/mg Cd

Czas połowicznego rozpadu:

44,56 dni

Dostępność:

∼ 6 tygodni od daty zamówienia