SPECT - zestawy

Koloid (PoltechColloid) – zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

 

zestaw do sporzadządzania preparatu radiofarmaceutycznego

SKU: MTcK-2 Kategorie: , ,

Opis

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:

Cyny(II) chlorek dwuwodny 0,17 mg.

Substancje pomocnicze:

Sodu fluorek, powidon, azot.

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Roztwór cyny koloidalnej z technetem (99mTc) stosowany jest w diagnostyce scyntygraficznej układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby i śledziony.

Dawkowanie i sposób podawania:

Preparat podaje się w postaci jednorazowego wstrzyknięcia dożylnego po wyznakowaniu ze­stawu jałowym, wolnym od utleniaczy i endotok­syn bakteryjnych eluatem nadtechnecjanu (99mTc) sodu o objętości 5 ml z generatora radionuklido­wego 99Mo/99mTc o aktywności 100–1000 MBq, zgodnie z instrukcją dotyczącą przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości.

Jedna fiolka produktu znakowanego (99mTc) może być zastosowana do badań kilku pacjentów.

Pacjent nie wymaga szczególnego przygotowania do badania.

Dorosłym pacjentom zaleca się podanie preparatu o aktywności 150–200 MBq, jednak w zależności od wskazań można podać inne aktywności.

Podanie produktu u dzieci należy starannie rozważyć, biorąc pod uwagę wskazania kliniczne i ocenę stosunku ryzyka do korzyści w tej grupie pacjentów. Aktywność do podania u dzieci można obliczyć modyfikując aktywność dla dorosłego w oparciu o masę lub powierzchnię ciała dziecka.

Okres ważności:

1 rok od daty produkcji.

Stabilność wyznakowanego kompleksu

Wyznakowany produkt powinien być podany w cią­gu 4 godzin, jeżeli jest przechowywany w tempe­raturze otoczenia poniżej 25ºC.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:

Przechowywać w temperaturze 2ºC ÷ 8ºC.

Rodzaj i zawartość opakowania:

3 fiolki lub 6 fiolek w tekturowym pudełku.