Multigamma Sources

Multigamma mix (beaker) – multigamma source in epoxy resin

źródło multigamma w zlewce Marinelli

 

Description

 

Radionuklid:

241Am, 109Cd, 57Co, 60Co, 51Cr, 137Cs, 54Mn, 113Sn, 85Sr, 88Y, 65Zn

 

Aktywność :

241Am — 5,0 kBq
109Cd — 20,0 kBq
57Co — 0,8 kBq
60Co — 5,5 kBq
51Cr — 20,0 kBq
137Cs — 5,0 kBq
54Mn — 5,0 kBq
113Sn — 3,5 kBq
85Sr — 3,0 kBq
88Y — 10,0 kBq
65Zn — 10,0 kBq

Charakterystyka produktu:

Mieszanina radionuklidów jest wykonywana z zachowaniem proporcji umożliwiających otrzymanie zbliżonej liczby zliczeń od każdej linii emisyjnej.

Z wykorzystaniem powyższej mieszaniny możliwe jest otrzymanie prostszego widma niż w przypadku wzorców 133Ba lub 152Eu, z mniejszą liczbą koincydencji γ-γ, oraz stworzenie krzywej kalibracyjnej detektora w zakresie energii γ od 60 keV do 1836 keV.

Nawet po rozpadzie wchodzących w skład mieszaniny radionuklidów krótkożyciowych w źródle pozostaje kilka radionuklidów o długim okresie półrozpadu. Radionuklidy te umożliwiają dalsze sprawdzanie krzywej wydajności dla określonych energii (59,5 keV dla 241Am, 88,0 keV dla 109Cd, 122,0 i 136,5 keV dla 57Co, 661,7 keV dla 137Cs, 834,8 keV dla 54Mn oraz 1173 i 1332,5 keV dla 60Co – 8 z 14 początkowo dostępnych linii emisyjnych).

Niepewność rozszerzona (dla k=2):

3–5%