Radiofarmaceutyki

MIBG-131I – roztwór diagnostyczny do wstrzykiwań

jobenguan 131I

10–37 MBq – roztwór do wstrzykiwań

SKU: MI-10D Kategorie: , ,

Opis

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy wyłącznie do diagnostyki.

 

Wskazania stanowią:

   • Diagnostyka izotopowa (wykrywanie, lokalizacja, ocena stopnia zaawansowania, kontrola po leczeniu) guzów neuroendokrynnych. Są nimi w szczególności: guz chromochłonny, nerwiak zarodkowy, rakowiak, rak rdzeniasty tarczycy.
   • Badanie wychwytu i retencji jobenguanu (131I) w celu ustalenia wskazań i zaplanowania leczenia wysokimi aktywnościami jobenguanu (131I).
   • Ocena odpowiedzi na leczenie poprzez badanie wychwytu i liczby ognisk gromadzących jobenguan (131I).
   • Potwierdzenie charakteru neuroendokrynnego guzów o niejasnym pochodzeniu.
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:

Jobenguan (131I): 10–37 MBq/mL

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Alkohol benzylowy – 10 mg/mL

Sodu chlorek 0,45 – 9 mg /mL

Postać farmaceutyczna:

Roztwór do wstrzykiwań.

Przezroczysty, bezbarwny lub jasnożółty roztwór.

Substancje pomocnicze:

siarczan meta-jodobenzyloguanidyny

sodu pirosiarczyn

miedzi (II) siarczan pięciowodny

sodu octan trójwodny

kwas octowy

alkohol benzylowy

sodu chlorek

woda do wstrzykiwań

Dawkowanie i sposób podania:

Aktywność podawana osobom dorosłym wynosi: 40–80 MBq (1,2–2,2 mCi).

Aktywność do podania u dzieci można obliczyć modyfikując aktywność dla dorosłego w oparciu o masę lub powierzchnię ciała dziecka. Według zaleceń Grupy Pediatrycznej Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (Paediatric Task Group of EANM) ilość preparatu podawana dziecku stanowi część dawki dla osoby dorosłej i jest obliczana na podstawie masy ciała dziecka według przedstawionej poniżej tabeli:

Masa ciała dziecka – Dawka (część dawki dorosłego pacjenta)

3 kg – 0,1

4 kg – 0,14

6 kg – 0,19

8 kg – 0,23

10 kg – 0,27

12 kg – 0,32

14 kg – 0,36

16 kg – 0,40

18 kg – 0,44

20 kg – 0,46

22 kg – 0,50

24 kg – 0,53

26 kg – 0,56

28 kg – 0,58

30 kg – 0,62

32 kg – 0,65

34 kg – 0,68

36 kg – 0,71

38 kg – 0,73

40 kg – 0,76

42 kg – 0,78

44 kg – 0,80

46 kg – 0,82

48 kg – 0,85

50 kg – 0,88

52–54 kg – 0,90

56–58 kg – 0,92

60–62 kg – 0,96

64–66 kg – 0,98

68 kg – 0,99

Ze względu na konieczność uzyskania dobrej jakości scyntygramów najmniejsza zalecana aktywność dla dzieci wynosi 35 MBq.

Nie jest zalecana zmiana dawkowania u osób w wieku podeszłym. Produkt podawany jest powoli dożylnie. Czas wstrzyknięcia powinien wynosić od 30 do 300 sekund.

W świetle Dyrektywy Europejskiej 97/43/Euratom i aktualnej praktyki w Europie, powyższe aktywności należy traktować jedynie jako ogólną wskazówkę. Należy zwrócić uwagę, że w każdym kraju lekarz specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej powinien uwzględniać diagnostyczne poziomy referencyjne (DRL) oraz zasady określone przez lokalne przepisy. Wstrzyknięcie ak- tywności większej niż lokalne DRL powinno być uzasadnione.

 

Szczegółowe informacje o dawkowaniu i sposobie podania wyszczególnione są w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Okres ważności:

9 dni od daty produkcji (termin ważności podany na opakowaniu).

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze poniżej [-15°C] w osłonie zapewniającej bezpieczeństwo radiacyjne zgodnie z przepisami Prawa atomowego. Chronić przed światłem.

Po rozmrożeniu przechowywać 4 godziny w temperaturze poniżej 25°C.

Transport powinien odbywać się w suchym lodzie.

 

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Rodzaj i zawartość opakowania:

Produkt jest dostarczany w szklanych fiolkach 10 mL z możliwością wielokrotnego sterylnego pobierania. Fiolka zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym oraz umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym. Zewnętrznym opakowaniem transportowym jest puszka metalowa z wypełnieniem.

Szczegółowe informacje dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz w Ulotce dla użytkownika.

Sprawdź harmonogram produkcji i dostaw: